صور تا

صور . رباعی شماره ۲۶۲: تا در دل من صورت آن رشک پریست

2022-12-01
    الاستمناء و الصيام
  1. بعد از
  2. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول